Všeobecné podmínky pro rezervaci ubytování.

Několik simulaci pojistného a pojistného plnění můžete najít tady.


The Agency has contracted the Liability insurance with the insurance company Allianz Zagreb d.d. according to the croatian laws under the number 1500-171303864Všeobecné podmínky pro rezervaci ubytování.


1. Obecná ustanovéní
Tyto obecné podmínky platí pro všechny fyzické a právní osoby (dále Cestovatel), které prostřednictvím To Islands Travel d.o.o. (dále Kancelář) domluvily pobyt nebo jiné služby, které se nacházejí na internetových stránkách Kanceláře (www.adria-island.org) nebo jiných propagačních materiálech a stránkách Kanceláe. Tyto obecné podmínky jsou součástí cestovní smlouvy (dále Voucher), kterou Kancelář stvrzuje, že ve jménu a k účtu Cestovatele domluvila pobyt anebo jinou službu (dále Rezervace) s poskytovateli služeb (dále Pronajímatel). Smluvením Rezervace Cestovatel potrvzuje, že se seznámil s těmito obecnými podmínkami a že je bude v celosti dodržovat. Smluvením Rezervace všechno, uvedené v těchto obecných podmínkách, se stává právní povinností pro Cestovatele a Kancelář. Kancelář tady vystupuje jako zprostředkovatel.

2. Nabídka Kanceláře
Kancelář nabízí Cestovateli ubytování a jiné služby, prezentované na internetových stránkách Kanceláře. S Pronajímateli Kancelář uzavírá zvláštní smlouvu o zprostředkování, vyplňuje zvláštní dotazníky o objektu a o každé ubytovací jednotce a domlouvá s Pronajímatelem cenu za ubytovácí jednotku. Pronajímatel svým podpisem na dotazníku a smlouvě potvrzuje, že všechny údaje o jeho objektu a ubytovácích jednotkách jsou pravdivé, je zodpovědný za pravdivost těchto údajů a zplnomocňuje Kancelář, aby pro něj smlouvala Rezervace s Cestovateli. Ubytovací jednotky jsou popsané podle kategorizace připadající služby a podle dotazníků, které vypňuje Pronajímatel. Pronajímatel ručí, že jsou všechny fotografie, uvedenené na internetových stránkách Kanceláře, autentické.

3. Povinnosti Kanceláře
Povinností Kanceláře je starost o provedení domluvené Rezervace, v souladě s dobrými obyčeji v turismu. Kancelář zajišťuje službu podle informací, uveřejněných v den potvrzení Rezervace ze strany Cestovatele kromě případu vyšší moci. Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti mezi Cestovatelem a Pronajímatelem Kancelář se zavazuje pomoct v jejich řešení k oboustranné spokojenosti.

4. Cena za službu
Cena za každou ubytovací jednotku je uvedena v ceníku na dně prezentační stránky určitého objektu. Cena se vztahuje na prezentovanou službu (pouze nocleh, nocleh se snídaní, polopenze a podobně) a prezentované vybavení ubytovací jednotky. Do ceny je započítana částka, kterou Cestovatel platí Kanceláři pro její služby. Jiné služby, které nejsou uvedené v ceníku se platí zvláště. Nezahrnutí použití klimatizačního zařízení v ceně je zvláště uvedené na stránce určitého objektu. Ceny, uvedené na internetových stránkách Kanceláře byly domluveny na základě smlouvy s Pronajímatelem a našimi partnery a nemusejí odpovídat cenám v cenících, publikovaných v objektu, ve kterém Cestovatel pobývá. Možný rozdíl v cené nemůže být předmětem reklamace. Ceny jsou uvedené v EUR.
Kancelář si ponechává právo na změnu cen. Cestovatelům, kteří už zaplatili akontaci nebo celkový obnos za Rezervaci Kancelář ručí službu podle domluvených cen. Cestovní kancelář zvláště zdůrazní hostovi, že pobytovou taxu má zaplatit přes Cestovni kancelář. Pokud to není zvláště zdůrazněno prostředníctvím emailu nebo telefonicky, host pobytovou taxu zaplatí přímo v objektu, kde bude pobývat.

5. Pobytová taxa
Pobytovou taxu Cestovatel platí spolu s poslední částkou, zaplacenou za Rezervaci, buď Pronajímateli při ubytování v ubytovací jednotce nebo Kanceláři, pokud se celková suma hradí přes Kancelář. U objektů, kde je pobytová taxa už započítana do ceny, taková informace je naznačena zvláště. Pobytová taxa je většinou 7 HRK pro dospělou osobu (cca 0,95 EUR). V některých méně vyspělých turistických oblastech v Chorvatsku je tato částka menší. Tato částka je také menší v předsezóně a po sezóně. Děti od 12 do 18 let platí 50% tohoto obnosu, zatímco děti do 12 let neplatí pobytovou taxu.

6. Práva a povinnosti Cestovatele
Cestovatel uskutečňuje Rezervaci podle domluvených podmínek s Kanceláří, uvedených ve Voucheru, který byl vydán na jeho jméno. Pokud Cestovatel chce změnit podmínky z Voucheru (větší počet osob než při domluvě rezervace, prodloužení doby pobytu, apod.) musí kontaktovat Kancelář, která domluví novou cenu a realizovat změnu, pokud je to možné. Cestovatel má právo užívat veškeré vybavení určité ubytovací jednotky podle domluvených cen. Pokud chce dodatečné služby, které jsou mimo domluvené podmínky, musí to domluvit s Kanceláří a Pronajímatelem. Při příjezdu do ubytovací jednotky ona musí být čistá a vybavená čistým prostěradlem, ručníky a toaletním papírem. Prostěradlo a ručníky se mění každých sedm dnů. Pronajímatel je povinen umožnit Hostům nerušené užití ubytovací jednotky. Cestovatel je povinen dodržovat domovní řád a všechny zákony Republiky Chorvatsko.

7. Proces od dotazu do Rezervace a modely placení
Kancelář přijímá dotazy od Cestovatelů e-mailem, telefonem, dopisem nebo osobně v prostorách Kanceláře, prověřuje dispozici/volnost určité služby a sděluje tyto informace Cestovatelům. Pokud Cestovatel vyjádří přání, sjedná se Rezervace pro určitý termín a určitou službu v jeho jméno. Tímto jsou uvedený termín a služba rezervované na jeho jméno. Cestovatel po potvrzení Rezervace dostává návody pro uhrazení akontace, kterou musí uhradit v lhůtě, kterou mu sdělí Kancelář. Po přijetí obnosu Cestovatel dostane od Kanceláře písemne doklady o zaplacení na základě modelu placení, který si vybral.

Model 1.
Cestovatel platí 40% akontace na účet Kanceláře po smluvení Rezervace a 60% spolu s pobytovou taxou přímo Pronajímateli (nejpozději 24 hodin po příjezdu do objektu). Po přijetí akontace Cestovatel dostane Voucher s veškerými údaji o Rezervaci a účetní doklad dostane od Pronajímatele.

Model 2.
Host platí 30% zálohu na účet Agentury po smluvení Rezervace a 70% spolu s pobytovou taxou, také na účet Agentury, a nejpozdějí 30 dnů před začátkem Rezervace. Po přijetí zálohy Host dostane potvrzení o zaplacení a po uhrazení zbytku z ceny Voucher. Účet dostane od pronajímatele po příjezdu.

Model 3.
Pokud je do začátku rezervace méně než 30 dnů cekĺkový obnos spolu s pobytovou taxou se má uhradit na účet Kanceláře. Po úhradě Cestovatel dostane Voucher. Účet dostane od pronajímatele po příjezdu. Pokud je do začátku rezervace méně než 10 dnů Cestovatel je povinen zaslát faxem Kanceláře důkaz o provedené úhradě.
Veškeré poplatky trasferu peněz tj. bankovní provize hradí Cestovatel.

8. Storno rezervace
Pokut Cestovatel chce zrušit už zaplacenou rezervaci, platí následující ztráty ze storna:
15% z ceny Rezervace, pokud byla zrušena 90 dnů a více před začátkem pobytu.
30% z ceny Rezervace, byla zrušena 89 do 30 dnů před začátkem pobytu.
50% z ceny Rezervace, byla zrušena 29 do 15 dnů před začátkem pobytu.
75% z ceny Rezervace, byla zrušena 14 do 7 dnů před začátkem pobytu.
100 % z ceny Rezervace, byla zrušena od 6 dnů do dne začátku pobytu.
Veškeré bankovní provize pro návrat peněz hradí Cestovatel.
Kancelář ponechává Cestovateli možnost najít jiného Cestovatele pro Rezervaci, pokud není v možnosti konzumovat Rezervaci. Nový Cestovatel přebírá všechny podmínky Rezervace a akceptuje tyto obecné podmínky.

9. Check in, check out (hodina nástupu a výstupu z ubytování)
Cestovatele do zamluveného ubytování mohou nastoupit po 12,00 hodin prvního dne Rezervace a mají ubytování opoustit do 10,00 ráno poslední den Rezervace, kromě případu, že bylo domluveno jinak.
Cestovatel se musí dostavit do rezervované ubytovací jednotky do půlnoci v cen začátku Rezervace nebo informovat Kancelář o zpoždění. Pokud to neučiní, Rezervace se pokládá za zrušenou a započítavají se poplatky za zrušení.

10. Právo Kanceláře na změny a zrušení
Pokud Kancelář zaznamená možné problémy v realizaci zaplacené Rezervace, je povinná o tom informovat Cestovatele a doporučit mu náhradní ubytování. V případě, že náhradní ubytování není možné realizovat, Kancelář je povinná vrátit veškeré uhrazené prostředky ze strany Cestovatele na účet Kanceláře. Pokud se v samý den začátku Rezervace, kvůli problémům, které se nemohly předpovědět a není je možné odklonit, nemůže realizovat Rezervace Kancelář se bude snažit najít pro Cestovatele náhradní ubytování z nabídky Kanceláře. Pokud ani toto není možné, Kancelář se bude snažit pomoct Cestovateli v nacházení alternativního ubytování, které není v nabídce Kanceláře a uskuteční návrat všech prostředků, uhrazených na účet Kanceláře.

11. Stížnosti
Pokud se při nástupu do rezervovaného ubytování zaznamenají určité nedostatky, Cestovatel je povinen ihned kontaktovat Kancelář a spolupracovat s Kanceláří a Pronajímatelem v dobré víře, aby nedostatky byly odstraněny. Pokud nedostatky budou odstraněny a pokud nebrání dále v užití Rezervace, Cestovatel nemá nárok na další stížnosti. Pokud nedostatky nemohou být odstraněny a pokud ovlivňují kvalitu Rezervace, Cestovatel po návratu s dovolené a nepozději 7 dnů po skončení Rezervace musí uložit písemnou stížnost a může požádat o odškodnění (e-mail: info@adria-island.org). Stížnost musí být doložena určitými důkazy.

12. Jiná ustanovení
Kancelař se zavazuje chránit osobní údaje Cestovatele a bude je užívat pouze pro účel Rezervace. Pokud Cestovatel domluví Rezervaci v času určité akce, bude konzumovat Rezervaci pod těmito podmínkami. Různé akce se nesčítají. Všechny možné problémy Kancelář a Cestovatel se budou snažit řešit domluvou a pokud to nebude možné, spory se budou řešit u případajícího soudu ve Splitu a podle chorvatského práva.


13. Pojištění

Podle platných chorvatských zákonů Cestovní kancelář musí Cestovatelům nabídnout balík cestovně-zdravotního pojištění. Cestovní kancelář má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou Allianz Zagreb d.d. a je oprávněná nabízet Cestovatelům pojištění z balíku cestovního pojištění této pojišťovny. Cestovní kancelář přitom funguje jako zprostředkovatel, který uzavírá pojistné smlouvy ve jménu a k účtu pojišťovny, podle sazebníku pojišťovny.

Balík cestovního pojištění sestává z:

A) Zdravotní pojištění
C) Pojištění storna zájezdu
D) Pojištění zavazadel

Pojištění se sjednává v okamžiku sjednávání Rezervace a platí u hrazení první částky za určitou Rezervaci.

Akceptováním Rezervace a dostáváním Voucheru, jehož součástí jsou také tyto Obecné podmínky, předpokládá se, že Cestovní Kancelář Cestovateli nabídla a doporučila sjednání a hrazení balíku cestovně-zdravotního pojištění. Cestovatel si nemusí sjednat všechna nabídnuta pojištění, nýbrž pouze ta, která si přeje.

Podrobné podmínky balíku cestovního pojištění můžete najít tady:
Chorvatština
Angličtina


A) Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění zahrnuje následující služby:

- Náklady nutného lékařského zákroku
- Náklady pro léky a zdravotní potřeby, které předepsal lékař
- Nutné zdravotní pomůcky pro chození, které předepsal lékař
- Klinické léčení vědecky uznávanými metodami
- Náklady dopravy uznávanými službami pro naléhavé případy s účelem přijetí do nemocnice nebo k nejbližšímu lékáři
- Náklady přesunu do specializované kliniky, pokud podmíněno indikací a předepsano lékářem
- Náklady operace
- Náklady registrace pojištěného a jiné služby podle podmínek pojištění do výše smluveného pojistného plnění
- Ošetření zubařem v případě akutní bolesti zubu s účelem zbavení bolesti do částky 150 EUR


C) Pojištění storna zájezdu

Toto pojištění kryje následující případy, pokud Cestovatel musí z určitých oprávněných důvodů zrušit zájezd.

Tyto důvody jsou:

- úmrtí
- nehoda s následkem těžkého úrazu
- nenádalé onemocnění
- problémy v těhotenství
- nesnášení očkovací látky
- škody na majetku, způsobené požárem, přírodní katastrofou nebo úmyslným trestným činem třetí osoby
- vojenské cvičení
- Cestovatel musí důkazy doložit výše uvedené případy, pokud se některý z nich stane. Pojišťovna hradí 90% částky, kterou Cestovatel musí uhradit za Rezervaci.


D) Pojištění zavazadel

Pojištění kryje ztrátu, poškození nebo zničení zavazadel, která se nosí s sebou a odevzdaných zavazadel, a to během cesty tam a zpátky a také během pobytu v destinaci pobytu.


Pojistné závisí na pojistném plnění, které si Cestovatel chce sjednat (tj. pojistit se), hodnotě Rezervace, počtu Cestovatel, trvání cestování, a počítají se podle sazebníku Allianz Zagreb d.d.

Přesnou částku pojistného (částka k zaplacení, která kryje výše uvedená pojištění) Cestovatel najde v nabídce pojistky.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Několik simulaci pojistného a pojistného plnění můžete najít tady.Pojištění


Při tvoření simulace řídili jsme se nejčastějšími příklady Rezervací, které potkáváme ve své práci. Myslíme, že uvedené částky nejsou vysoké a doporučujeme sjednání těchto pojištění.

Zdůrazňujeme, že si Cestovatelé nemusí sjednat všechna nabídnuta pojištění, ale třeba jedno nebo kombinaci dvou, tří nabídnutých pojištění. Přesnou částku najdete v nabídce pojistky, kterou dostanete od našich zaměstanců.Rodinné pojištění

Za rodinu se pokládají rodiče a děti, prarodiče a vnoučata a také manželé bez dětí. Děti jsou osoby do věku 18 let.GRUPA A - CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojistné plnění 11.500 EUR/osoba

Simulace pro pronájem apartmánu pro 4 osoby, 2 dospělí a 2 děti, cena apartmánu je 80 EUR/noc a domluvený pobyt je 10 nocí.

Cestovní zdravotní pojištění 1,78 EUR dospělá osoba 0,89 EUR dítě za den

11 dnů x 5,34 EUR = 58,74 EUR

Pojistné u pojištění zavazadel pro případ pojistného plnění 1500 EUR činí 19,20 EUR

Pojistné u pojištění storna zájezdu v tomto případě vychází 27,39 EUR a pojistné plnění je 800 EUR tj. hodnota Rezervace.

Celkový balík vychází 58,74 + 19,20 + 27,39 = 105,33 EUR nebo 26,33 EUR za osobu k zaplacení.
Individuální pojištění

Pro přátele nebo pár.


GRUPA A – CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ

Pojistné plnění 11.500 EUR/osoba

Simulace pro pronájem apartmánu pro 2 osoby, cená apartmánu 55 EUR/noc a domluvený pobyt je 10 nocí.

Cestovní zdravotní pojištění 1,92 EUR/dospělá osoba

11 dnů x 3,84 EUR = 42,24 EUR

Pojistné u pojištění zavazadel pro případ pojistného plnění 1000 EUR činí 12,88 EUR

Pojistné storna zájezdu v tomto případě činí 13,69 EUR, pojistné plnění je 550 EUR tj. hodnota rezervace.

Celkový balík vychází 42,24 + 12,88 + 13,69 = 68,81 EUR nebo 34,40 EUR/osoba.

* Pokud chcete pouze cestující z pojištění zrušení cesty pak bude cena 13,69 EUR na osobu.
Skupinové pojištění 5-50 osob

Pro skupiny cestovatel, kteří nejsou všichni členy jedné rodiny


GRUPA A – CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ

Pojistné plnění 11.500 EUR/osoba

Simulace pro pronájem apartmánu pro 6 osob, cena pronájmu apartmánu je 120 EUR/noc a domluvený pobyt je 10 nocí.

Cestovní zdravotní pojištění 1,64 EUR/osoba.

11 dnů x 9,84 EUR = 108,24 EUR

U pojištění zavazadel do limitu pojistného plnění 500 EUR pojistné vychází 5,48 EUR/osoba, pro 6 osob 32,88 EUR

Pojištění pro případ storna cestování v tomto případě činí 41,09 EUR a pojištěná částka je 1200 EUR, tj. v hodnotě rezervace.

Celkový balík vychází 108,24 + 32,88 + 41,09 = 182,21 EUR tj. 30,36 EUR/osoba
Myslíme, že uvedené částky nejsou vysoké a doporučujeme jejich zaplacení.

To Islands Travel d.o.o. 01.01.2007