Vše informace o nás


›› O nás

›› Proč používat služby agentury Zbyněk Křen

›› Všeobecné pracovní podmínky

O nás

Provozovatelem internetového portálu je cestovní agentura Zbyněk Křen
Cestovní agentura Zbyněk Křen vznikla již v roce 1996. Centrála cestovní agentury je ve Veselí nad Moravou. Od počátku své činnosti cestovní agentura nabízí vlastní pobyty v apartmánech v Chorvatsku a v Itálii.
V současné době nabízíme ubytování v apartmánech po celém pobřeží ale i na ostrovech Chorvatska, V Itálii nabízíme ubytování v oblasti Silvi Marina.
Prostřednictvím našich kamenných poboček nebo webových stránek můžete zakoupit letenky do celého světa.
Jsme prodejním místem autobusových jízdenek společnosti Student agency.
Spolupracujeme jak s velkými touroperátory tak s menšími regionálními cestovními kancelářemi které nabízejí kvalitní produkty. Za 18 let činnosti jsme získali spoustu stálých a spokojených klientů, kteří opakovaně využívají našich služeb. Jsme autorizovaní prodejci více než 250 cestovních kanceláří.
V roce 2005 jsme pro naše klienty otevřeli novou pobočku v Uherském Hradišti.
V roce 2007 jsem spustili internetový prodej zájezdů přes portál mojecesta.
V roce 2009 se naše centrála ve Veselí nad Moravou stala díky úzké a dobré spolupráci exkluzivním partnerem cestovní kanceláře Exim tours
Od roku 2010 nabízíme ubytování v apartmánovém domě FATRAPARK 2 , kde vlastníme apartmán, a o pronájem apartmánů dalších majitelů se staráme. Apartmány se nacházejí na Slovensku v Ružomberku v části Hrabovská dolina jen 150 m od lanovky vedoucí do skiareálu Malino Brdo.
V roce 2011 získaly naše stránky ohodnocení web roku v prestižní soutěži Živnostník roku.


Údaje o firmě jsou:
Cestovní agentura Zbyněk Křen
Podolí 59
686 04 Kunovice
IČO: 48498688
DIČ: CZ6703211581
Číslo účtu:1906220207/0100 (vedený u Komerční banky a.s.)

  •  

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO REZERVACI UBYTOVÁNÍ.

1. Obecná ustanovéní
Tyto obecné podmínky platí pro všechny fyzické a právní osoby (dále Cestovatel), které prostřednictvím Zbyněk Křen (dále Kancelář) domluvily pobyt nebo jiné služby, které se nacházejí na internetových stránkách Kanceláře (www.chorvatsko-ubytovani-apartman.cz) nebo jiných propagačních materiálech a stránkách Kanceláe. Tyto obecné podmínky jsou součástí cestovní smlouvy (dále Voucher), kterou Kancelář stvrzuje, že ve jménu a k účtu Cestovatele domluvila pobyt anebo jinou službu (dále Rezervace) s poskytovateli služeb (dále Pronajímatel). Smluvením Rezervace Cestovatel potrvzuje, že se seznámil s těmito obecnými podmínkami a že je bude v celosti dodržovat. Smluvením Rezervace všechno, uvedené v těchto obecných podmínkách, se stává právní povinností pro Cestovatele a Kancelář. Kancelář tady vystupuje jako zprostředkovatel.

2. Nabídka Kanceláře
Kancelář nabízí Cestovateli ubytování a jiné služby, prezentované na internetových stránkách Kanceláře. S Pronajímateli Kancelář uzavírá zvláštní smlouvu o zprostředkování, vyplňuje zvláštní dotazníky o objektu a o každé ubytovací jednotce a domlouvá s Pronajímatelem cenu za ubytovácí jednotku. Pronajímatel svým podpisem na dotazníku a smlouvě potvrzuje, že všechny údaje o jeho objektu a ubytovácích jednotkách jsou pravdivé, je zodpovědný za pravdivost těchto údajů a zplnomocňuje Kancelář, aby pro něj smlouvala Rezervace s Cestovateli. Ubytovací jednotky jsou popsané podle kategorizace připadající služby a podle dotazníků, které vypňuje Pronajímatel. Pronajímatel ručí, že jsou všechny fotografie, uvedenené na internetových stránkách Kanceláře, autentické.

3. Povinnosti Kanceláře
Povinností Kanceláře je starost o provedení domluvené Rezervace, v souladě s dobrými obyčeji v turismu. Kancelář zajišťuje službu podle informací, uveřejněných v den potvrzení Rezervace ze strany Cestovatele kromě případu vyšší moci. Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti mezi Cestovatelem a Pronajímatelem Kancelář se zavazuje pomoct v jejich řešení k oboustranné spokojenosti.

4. Cena za službu
Cena za každou ubytovací jednotku je uvedena v ceníku na dně prezentační stránky určitého objektu. Cena se vztahuje na prezentovanou službu (pouze nocleh, nocleh se snídaní, polopenze a podobně) a prezentované vybavení ubytovací jednotky. Do ceny je započítana částka, kterou Cestovatel platí Kanceláři pro její služby. Jiné služby, které nejsou uvedené v ceníku se platí zvláště. Nezahrnutí použití klimatizačního zařízení v ceně je zvláště uvedené na stránce určitého objektu. Ceny, uvedené na internetových stránkách Kanceláře byly domluveny na základě smlouvy s Pronajímatelem a našimi partnery a nemusejí odpovídat cenám v cenících, publikovaných v objektu, ve kterém Cestovatel pobývá. Možný rozdíl v cené nemůže být předmětem reklamace. Ceny jsou uvedené v EUR.
Kancelář si ponechává právo na změnu cen. Cestovatelům, kteří už zaplatili akontaci nebo celkový obnos za Rezervaci Kancelář ručí službu podle domluvených cen. Cestovní kancelář zvláště zdůrazní hostovi, že pobytovou taxu má zaplatit přes Cestovni kancelář. Pokud to není zvláště zdůrazněno prostředníctvím emailu nebo telefonicky, host pobytovou taxu zaplatí přímo v objektu, kde bude pobývat.

5. Pobytová taxa
Pobytovou taxu Cestovatel platí spolu s poslední částkou, zaplacenou za Rezervaci, buď Pronajímateli při ubytování v ubytovací jednotce nebo Kanceláři, pokud se celková suma hradí přes Kancelář. U objektů, kde je pobytová taxa už započítana do ceny, taková informace je naznačena zvláště. Pobytová taxa je většinou 7 HRK pro dospělou osobu (cca 0,95 EUR). V některých méně vyspělých turistických oblastech v Chorvatsku je tato částka menší. Tato částka je také menší v předsezóně a po sezóně. Děti od 12 do 18 let platí 50% tohoto obnosu, zatímco děti do 12 let neplatí pobytovou taxu.

6. Práva a povinnosti Cestovatele
Cestovatel uskutečňuje Rezervaci podle domluvených podmínek s Kanceláří, uvedených ve Voucheru, který byl vydán na jeho jméno. Pokud Cestovatel chce změnit podmínky z Voucheru (větší počet osob než při domluvě rezervace, prodloužení doby pobytu, apod.) musí kontaktovat Kancelář, která domluví novou cenu a realizovat změnu, pokud je to možné. Cestovatel má právo užívat veškeré vybavení určité ubytovací jednotky podle domluvených cen. Pokud chce dodatečné služby, které jsou mimo domluvené podmínky, musí to domluvit s Kanceláří a Pronajímatelem. Při příjezdu do ubytovací jednotky ona musí být čistá a vybavená čistým prostěradlem, ručníky a toaletním papírem. Prostěradlo a ručníky se mění každých sedm dnů. Pronajímatel je povinen umožnit Hostům nerušené užití ubytovací jednotky. Cestovatel je povinen dodržovat domovní řád a všechny zákony Republiky Chorvatsko.

7. Proces od dotazu do Rezervace a modely placení
Kancelář přijímá dotazy od Cestovatelů e-mailem, telefonem, dopisem nebo osobně v prostorách Kanceláře, prověřuje dispozici/volnost určité služby a sděluje tyto informace Cestovatelům. Pokud Cestovatel vyjádří přání, sjedná se Rezervace pro určitý termín a určitou službu v jeho jméno. Tímto jsou uvedený termín a služba rezervované na jeho jméno. Cestovatel po potvrzení Rezervace dostává návody pro uhrazení akontace, kterou musí uhradit v lhůtě, kterou mu sdělí Kancelář. Po přijetí obnosu Cestovatel dostane od Kanceláře písemne doklady o zaplacení na základě modelu placení, který si vybral.

Model 1.
Cestovatel zaplatí 40 % předem na účet Agentury po uzavření Rezervace. 60 % se platí 32 dní před datem zahájení Rezervace (check-in). Po obdržení zálohy obdrží Cestující potvrzení o platbě a po zaplacení zbývající částky Voucher a Faktura.

Model 2.
Pokud do data zahájení rezervace (check-in) zbývá méně než 32 dní, je celá částka uhrazena na účet Agentury. Po zaplacení cestující obdrží voucher a fakturu.

Veškeré poplatky trasferu peněz tj. bankovní provize hradí Cestovatel.

8. Check in, check out (hodina nástupu a výstupu z ubytování)
Cestovatele do zamluveného ubytování mohou nastoupit po 12,00 hodin prvního dne Rezervace a mají ubytování opoustit do 10,00 ráno poslední den Rezervace, kromě případu, že bylo domluveno jinak.
Cestovatel se musí dostavit do rezervované ubytovací jednotky do půlnoci v cen začátku Rezervace nebo informovat Kancelář o zpoždění. Pokud to neučiní, Rezervace se pokládá za zrušenou a započítavají se poplatky za zrušení.

9. Právo Kanceláře na změny a zrušení
Pokud Kancelář zaznamená možné problémy v realizaci zaplacené Rezervace, je povinná o tom informovat Cestovatele a doporučit mu náhradní ubytování. V případě, že náhradní ubytování není možné realizovat, Kancelář je povinná vrátit veškeré uhrazené prostředky ze strany Cestovatele na účet Kanceláře. Pokud se v samý den začátku Rezervace, kvůli problémům, které se nemohly předpovědět a není je možné odklonit, nemůže realizovat Rezervace Kancelář se bude snažit najít pro Cestovatele náhradní ubytování z nabídky Kanceláře. Pokud ani toto není možné, Kancelář se bude snažit pomoct Cestovateli v nacházení alternativního ubytování, které není v nabídce Kanceláře a uskuteční návrat všech prostředků, uhrazených na účet Kanceláře.

10. Stížnosti
Pokud se při nástupu do rezervovaného ubytování zaznamenají určité nedostatky, Cestovatel je povinen ihned kontaktovat Kancelář a spolupracovat s Kanceláří a Pronajímatelem v dobré víře, aby nedostatky byly odstraněny. Pokud nedostatky budou odstraněny a pokud nebrání dále v užití Rezervace, Cestovatel nemá nárok na další stížnosti. Pokud nedostatky nemohou být odstraněny a pokud ovlivňují kvalitu Rezervace, Cestovatel po návratu s dovolené a nepozději 7 dnů po skončení Rezervace musí uložit písemnou stížnost a může požádat o odškodnění (e-mail: ubytovanichorvatsko@email.cz). Stížnost musí být doložena určitými důkazy.

11. Jiná ustanovení
Kancelař se zavazuje chránit osobní údaje Cestovatele a bude je užívat pouze pro účel Rezervace. Pokud Cestovatel domluví Rezervaci v času určité akce, bude konzumovat Rezervaci pod těmito podmínkami. Různé akce se nesčítají. Všechny možné problémy Kancelář a Cestovatel se budou snažit řešit domluvou a pokud to nebude možné, spory se budou řešit u případajícího soudu ve Splitu a podle chorvatského práva.

Prosíme počkejte chviličku!